Liên kết web cấp trên

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • 0 khách và 0 thành viên

  DANH SÁCH THƯ VIỆN

  Quản trị blog  - Admin: Vũ Vân Phong
  - Sinh ngày: 1978
  - Quê: Thái Thụy, Thái Bình
  - Chuyên môn: Toán - Lý
  - Đơn vị công tác: Trường THCS Thụy An-Thái Thụy-Thái Bình
  - Sở thích: Công nghệ thông tin!
  - Liên hệ email: vuvanphong@thaithuy.edu.vn
  - ĐT: 0977 544 809
  - Lập web:

  GIAO DIỆN

  Gốc > Tin học văn phòng >

  Gộp nhiều file excel thành một file

   

  B1: Bạn tạo một file excel trắng rồi lưu lại. VD Book1.

  B2: Nhấn tổ hợp phím Alt+F11. Khi hộp thoại xuất hiện bạn chọn Insert chọn Modlue, khi xuất hiện bảng bạn dán code ở dưới vào rồi lưu lại. (đây chính là bước tạo Macro, nếu có hộp thoại gì cứ chọn Yes).

  Sub GopFileExcel()
    Dim FilesToOpen
    Dim x As Integer
  
    On Error GoTo ErrHandler
    Application.ScreenUpdating = False
  
    FilesToOpen = Application.GetOpenFilename _
     (FileFilter:="Microsoft Excel Files (*.xlsx), *.xlsx", MultiSelect:=True, Title:="Files to Merge")
  
    If TypeName(FilesToOpen) = "Boolean" Then
      MsgBox "No Files were selected"
      GoTo ExitHandler
    End If
  
    x = 1
    While x <= UBound(FilesToOpen)
      Workbooks.Open Filename:=FilesToOpen(x)
      Sheets().Move After:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count)
      x = x + 1
    Wend
  
  ExitHandler:
    Application.ScreenUpdating = True
    Exit Sub
  
  ErrHandler:
    MsgBox Err.Description
    Resume ExitHandler
  End Sub
  

  1_500_04

  Chú ý: Nếu file excel của bạn là bản cũ (tứclàm từ office 2003 trở về trước) thì trong đoạn code trên chú ý dòng:

  (FileFilter:="Microsoft Excel Files (*.xlsx), *.xlsx", MultiSelect:=True, Title:="Files to Merge")

  Bạn sửa lại thành:

  (FileFilter:="Microsoft Excel Files (*.xls), *.xls", MultiSelect:=True, Title:="Files to Merge")

  * Để tiếp tục bạn lưu và tắt cửa sổ trên đi để trở về excel.

  B3: Chọn menu Tools > Macro > View Macro (hoặc nhấn Alt+F8), chọn  GopfileExcel, chọn Run

  2_04

  B4: Trong hộp thoại hiện lên bạn chọn các file excel cần gộp bằng cách bôi đen chúng rồi chọn Open.

  3_500

  Khi gộp xong mỗi file excel là một sheet.

  Nếu bạn muốn gộp các sheet thành một sheet thì đọc bài hướng dẫn trong chuyên mục này: tại đây


  Nhắn tin cho tác giả
  Vũ Vân Phong @ 07:49 21/03/2018
  Số lượt xem: 398
  Số lượt thích: 0 người
  Avatar

  Gộp nhiều file excell thành một file.

   
  Gửi ý kiến

  Bảng thử code

  Blog giáo viên Thái Bình

  http://vuvanphong.violet.vn : cám ơn đã sử dụng chương trình