Báo cáo công tác nữ công

(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Vân Phong (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:32' 09-12-2009
Dung lượng: 6.1 KB
Số lượt tải: 1499
Số lượt thích: 0 người

Liên đoàn lao động thái thụy cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Công đoàn ngành giáo dục Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
((( ===***===
Thụy An, ngày 15 tháng 5 năm 2009

Báo cáo công tác nữ công
Năm học 2008 – 2009
A/ Tình hình đội ngũ :
- Tổng số CBGV – CNVLĐ : 23 trong đó : Nữ 15
- Số CBGV – CNV được biên chế 20 trong đó : Nữ 13
- Số GV chưa được biên chế : 3
- Nữ là cán bộ quản lí : 0
- Nữ cán bộ giáo viên giữ chức bí thư chi bộ : 0
- Nữ giữ chức chủ tịch công đoàn : 0
- Tổng số CBGV - CNVLĐ là đảng viên : 08 trong đó nữ 02
- Tổng số CBGV – CNV có trình độ đạt chuẩn trở lên : 20 trong đó nữ 13
B/ Các chương trình công tác
I/ Công tác tuyên truyền giáo dục
Hình thức tuyên truyền :
- Tổ chức học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, học tập các văn bản về chế độ chính sách nâng cao hiểu biết về xã hội
- Số buổi học tập : 03
- Số người tham gia : 20 trong đó nữ chiếm 13
2. Số người học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ:
- Số người học cao học chính trị : 0
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ :
+ Tổng số người có trình độ trên Đại học : 0
+ Tổng số người có trình độ Đại học : 04 nữ 02
+ Tổng số người có trình độ Cao đẳng : 15 nữ 10
+ Tổng số người đi học năm học 2008 – 2009
Trong đó : Tổng số Đại học 02 Nữ 0
Tổng số Cao đẳng 0
Tổng số trên Đại học 0
- Số người học CBQL GD : 1
3. Các hoạt động kỉ niệm ngày cao điểm mùng 8 tháng 3 và ngày 20 tháng 11
- Tổ nữ công tổ chức mít tinh kỉ niệm ngày 8 tháng 3
- Tổ chức mời CBNC huyện về nói chuyện chuyên đề cho chị em trong toàn cụm, thi PN tài năng đạt kết quả tốt.
- Cho chị em học tập tiêu chuẩn người phụ nữ thời hiện tại
- Tổ chức cho học sinh : + Khối 6 thi cắm hoa
+ Khối 7,8,9 thi nấu ăn
- Chị em thi nữ công gia chánh; thi thể thao
- Thưởng cho 2 chị tiêu biểu : 50.000đ/1 người
- Mua quà cho tất cả chị em chị giá 50.000đ/1 người
II/ Các hoạt động xã hội :
Việc chăm lo bảo vệ lợi ích cho nữ CBGV – CNV
- Tổng số người được đóng BHXH trong năm : 20 trong đó nữ 13
- Tổng số CBGV được biên chế trong năm : 20 trong đó nữ 13
- Số người được nâng lương : 03 trong đó nữ 01
- Số người được nghỉ theo chế độ : 0 trong đó nữ 0
* Việc đảm bảo chế độ tiền thưởng, làm thêm giờ, các chế độ khác được đảm bảo kịp thời, đúng lúc
- Số lần khám sức khỏe cho CBGV : 03 lần
- Số người được khám : 13
- Số người được phát hiện bệnh : 1
- Số chị sinh con thứ 3 : 0
2. Tổ chức các hoạt động xã hội :
* Các hoạt động từ thiện nhân đạo
- Mua tăm tre, chổi đót